O filmu

rok 2017

Vydání knihy Hana, nakladatelství Host. Kniha roku, Cena Česká kniha 2018.

Hana, patří na našem knižním trhu k největším bestsellerům posledních let. Kniha měla do roku 2020 náklad 197000 kusů. V zahraničí zatím kniha vyšla ve Slovinsku (Mohorjeva Družba, 2019), Lotyšsku (Izdevniecība Pētergalis, 2019), Polsku (Amaltea, 2019), Bulharsku (SONM, 2019) Chorvatsku (Hena Com, 2019), Rakousku (Wieser Verlag, Rakousko), Anglii (Parthian Books, Wales a Parthian Books, UK), Slovensku (Aktuell), Madarsku (Szláv Textus), v Makedonii (ArtConnect), Itálii (Keller Editore), Sýrii (arabština, Ninawa), Řecku (Alexandria).

V současné době se na scéně Národního divadlo Brno hraje s velkými úspěchy i divadelní adaptace románu Hana, kterou režíruje ředitel divadla Martin Glaser.

Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí

ROK 2018

Před zakoupením práv.

Na jaře 2018 se mi kniha Hana dostala do ruky a v létě jsem přes nakladatelství Host kontaktoval autorku. Sešli jsme se začátkem září v kavárně Slávie v Praze, na Národní třídě. Paní autorce jsem ve zkratce nastínil, jak bych si film na základě její knihy představoval. Vypili jsme tři kávy a snědli tři žloutkové věnečky. V prosinci zakoupila moje společnost Happy Celuloid s.r.o. na knihu práva.

jak to vidím

Z přiložené ukázky je zřejmé, že ačkoliv je román vyprávěn literárně, působí velmi vizuálně svým popisem prostředí, atmosféry, vnějšího chování postav, tedy atributy vlastními filmu a ještě ve své moci má popis vnitřních pocitů hrdinky, což je výsostná přednost literatury. Vidíme skoro filmově „mimo“ hrdinku a ještě „do ní“, což je filmu nedostupné, pokud se neuchýlíme k vnitřnímu hlasu, který ve většině případů
pokulhává.

Tento téměř „filmový“ přístup autorky – zde tedy literárně užitý způsob personálního vypravěče, jenž vyjadřuje, co postava zná a vidí a ostatní lidi vidí z její perspektivy, (tak jak s nimi vstupuje do interakce, avšak ze svého osobního pohledu) činí román tak čtivý, populární, protože vybízí k vnitřní filmové projekci v imaginaci každého čtenáře skrze hlavní postavu. Autorka románu je i autorským vypravěčem, zná motivace jednání hrdinů, historii minulou i budoucí, je všudypřítomná, ví o tom, co se ve stejný okamžik odehrává na různých místech a co hlavní postava nevidí a netuší. Dokladem toho je, že čtenář ví, že Jaroslav, do kterého je Hana zamilována, se dvoří Ivaně, aniž to Hana tuší a čtenář ví více než postava. Autorka obratně střídá úhly pohledu, resp. osobní perspektivy, jimiž nahlíží dění.

Román začíná být vyprávěn v ich formě devítiletou holčičkou, jejím pohledem vše nazíráme. Podobné situace pak popisuje z perspektivy tety Hany v er – formě (tato forma zachovává souvislost s pohledem Miry – já, teta – ona), je to přesný příklad kompozičního principu iterativního ( z latinského opětování, zdvojování), kdy se opakuje stejná situace, avšak z jiného pohledu.

V březnu 1954 postihla Valašské Meziříčí infekce tyfu. Vedení města nařídilo velmi podobná omezení a restrikce, jak je známe u covidu-19 v současnosti. Tato historická skutečnost se stala výchozím inspiračním zdrojem předlohy a popisuje i osudy Židů z rodného města autorky během 2. svět. války.

Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
ilustrace: Rosa a Karel
KAREL HELLER S DCEROU, zdroj: https://www.holocaust.cz/databaze-dokumentu/dokument/231506-karel-heller-s-dcerou/

Z Valašského Meziříčí bylo násilně odsunuto 150 Židů, z nichž se po osvobození vrátilo pouze 6.

ukázka z knihy

„Ve chvíli, kdy jsem v tmavé chodbě našeho domu zoufale šmátrala po klíčích, přijímali tetu Hanu v hradišťské nemocnici. Setry jí svlékly černý svetr, šaty, punčochy i prádlo, všechno strčily do pytle a poslaly vydezinfikovat. Potom ji umyly, navlékly do plátěné košile, přiměly ji vypít trochu sladkého čaje a odvezly ji na pokoj, ve kterém měla čekat na smrt.Já jsem toho večera usínala v tmavém kumbále v prvním patře domu, který vypadal jako loď, a ani ve snu mě nenapadlo, že se domů už nevrátím.

Teta Hana ležela se dvěma umírajícími v malém nemocničním pokoji a prchala před nočními můrami. Bránila se pažím, které ji znovu a znovu vystrkovaly z železničního vozu, chytala se kovových dveří, ale v prstech neměla žádnou sílu. Tělo ji bolelo, po tvářích jí stékaly zoufalé slzy, ústa měla zkřivená strachem a hlavou se jí honila jediná myšlenka: Ne, tam ne, tam už se nikdy nevrátím, to raději umřu.

Pak do ní někdo strčil a Hana vypadla na studené betonové nástupiště. Sebrala veškeré síly, zvedla se a belhala se dál od vlaku. Křik za ní byl stále stejně hlasitý, ale když se ohlédla, nikoho neviděla.

Věděla, že pokud chce uniknout, musí se co nejrychleji dostat pryč. Vchod do nádražní budovy byl otevřený a Hana se rozběhla dlouhou halou a hledala východ. Všechny dveře byly zamčené a na oknech byly mříže. Už jí docházely síly. Nohy měla slabé, kolena se jí podlamovala a ruce se jí třásly. Klopýtala od jedněch dveří ke druhým, až konečně jedny povolily.
Ocitla se v malé místnosti obložené bílými kachlemi. Po pravé straně stála řada umyvadel, po levé kabinky se záchodovými mísami. A okno uprostřed protější stěny bylo otevřené a bez mříží. Zabouchla za sebou, ale hlasy pronásledovatelů neutichly. Cítila, že jsou za dveřmi a každou chvíli se vrhnou dovnitř a chytí ji. Zbývala jediná možnost.

Přitáhla židli, která stála v koutě místnosti, postavila ji pod okno, vylezla na ni, posadila se na parapet a jednu nohu přehodila ven. Podívala se z okna a ve tmě viděla obrysy meziříčského náměstí. Stačí ho jen přeběhnout a za chvíli bude v bezpečí„svého domova. Zamkne za sebou dveře a už nikdy nikomu neotevře.

Přehodila i druhou nohu, sklouzla na římsu, která se táhla kolem celého obvodu budovy, a pomalu, se zády přitisknutými k drsné zdi, se sunula od okna pryč. Teprve po pár krocích se podívala dolů. Náměstí zmizelo. Pod nohama se jí rozevírala bezedná propast. Zavřela oči, ale už bylo pozdě. Neviditelná síla ji popadla a stáhla do hlubiny.

Hanino lůžko stálo na vzdáleném konci místnosti a od dveří je dělily postele dvou těžce nemocných. Sestra co hodinu nahlédla do pokoje, zaposlouchala se do sípavého dechu a stenů umírajících, ale oddělení bylo přeplněné těmi, kteří její pomoc potřebovali daleko víc, a tak dovnitř nevešla a Hanina zmizení si vůbec nevšimla.

Teprve v časných ranních hodinách našel na trávníku před budovou bezvládné ženské tělo kotelník, který o ně málem zakopl, když odcházel z noční směny. Sotva překonal první leknutí, vběhl do ordinace pohotovosti v přízemí, zabouchal na dveře, a když se otevřely, vhrnul se dovnitř. „Venku máte nějakou mrtvolu,“ vykoktal. „Asi vám vypadla z okna.“

Citace z knihy: Alena Mornštajnová. „Hana.“ Knihy.

jak to vidím

Tento efekt – dvojí pohled dvou žen – jsem se snažil dodržet i v adaptaci, neboť umocňuje dramatickou situaci. Devítiletá dívka si všímá jiných věcí a detailů, než dospělý člověk, takže každá situace má ve dvou pohledech jiný význam a jejich zdvojením dochází k umocnění. Tento způsob je uplatněn i tematicky jako vyjádření všech podob holocaustu. V samostatné kapitole je popisováno věznění Hany v Osvětimi a v jiné kapitole vidíme Rosu, jak je tajně ukrývána pod střechou před světem, kde zažívá jinou podobu utrpení.

Hned na začátku práce na scénáři podle knihy bylo nejtěžším rozhodnutím právě uvědomění si, kdo je hrdinou a vypravěčem filmu, jakou perspektivou se chceme na dění dívat. Dívat se na místo a hrdiny děje a lá Balzac, tedy z vrchu, vidět a vědět všechno nebo striktně nazírat příběh jen okem Hany?
Uvědomil jsem si, že síla předlohy tkví v rozporuplném charakteru Hany a její alter ego, neteři Miře, jež je jejím pokračováním v zápase o důstojný život. Proto tato dvojrole Hana/Mira (naznačena v románu ve formě „já“ Mira a „ona“ Hana) je pro mě ústřední postavou filmového vyprávění. Pro určité zjemnění osudových postav jako je Jaroslav a Ivana, aby se nestaly jednoznačně zápornými postavami ( v knize mají daleko větší prostor), jsme se uchýlili pro diváka k několika scénám, kterým Hana není přítomna, avšak děje se v její blízkosti a Jaroslava, Ivanu portrétují plastičtěji. Tím se vyřešil základní úhel filmového pohledu, co se týče filmového vypravěče.

Obálka knihy Hana
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
ilustrace: Ivana a Ludmila
skica pokoje Hany
Valašské Meziříčí

rok 2018 – 2020

Cesta ke scénáři budoucího filmu

Literatura a film. Věčné téma. Filmová historie dokládá nespočet příkladů této inspirace. Vždy zůstává otázka, byl lepší film nebo kniha?  Film je ze své podstaty médiem vizuálním, oproti knize, která čtenáře vybízí k vnitřní, osobní imaginaci. Filmové adaptace klasických literárních děl však dokládají svou svébytnost a díky svým výrazovým filmovým prostředkům se mohou předloze přiblížit jinak. Dramaturgyně Jana Kubíčková se nad tím zamyslela šířeji:

Od prvního přečtení románu mám v hlavě jasnou představu o podobě budoucího filmu a jeho stylu. Tuto představu se snažím naplnit ve scénáři a získat tak odrazový můstek pro emotivní filmový zážitek, na němž by se v budoucnu podíleli výtvarníci, herci, muzikanti a celý štáb.

ŘÍJEN 2018 - PROSINEC 2019

8 pracovních verzí scénáře

Do 1.12.2019, (ve Wuchanu se objevil první případ covidu-19) jsem rok pracoval na prvních verzích adaptace filmu. Byl to běh na dlouhou trať, kdy se rozhodovalo, zda se kniha stane předlohou pro 4.dílnou televizní minisérii nebo celovečerní film.

Spolu s producentkou Jiřinou Budíkovou a Janem Maxou (ČT) jsme se rozhodli pro film.

Dramaturg Vít Poláček vzpomíná na práci na scénáři:

Jak to vidím

Román je kompozičně rozvržen do kapitol s jasně určeným časem, v roce 1954 román začíná a končí v roce 1963. U kapitol je vždy časová dedikace. Čas vyprávěný, tedy čas vlastního příběhu, však zasahuje několik časových rovin, je to vedle let 1954 –1963 i rok 1938, tedy dospívání Hany a pak čas protektorátní, i čas okupace a osvobození. Kniha tento čas nezaznamenává chronologicky, ale na přeskáčku v rámci kapitol a někdy i uvnitř kapitoly samé krátkou asociací, reminiscencí. Práce s časem byla největším adaptačním oříškem, neboť v knize je místní i časová orientace daná slovem. Ve filmu architektura roku 1944 a 1954 není již tak odlišná a pro nepozorného diváka to nejsou kostýmy ani účesy, co určují dobu. V rychlém sledu dějů ve dvou rozdílných časových rovinách není možné určovat dobu na plátně titulkem. Ve filmu je nutné se přenést na základě určitého aktuálního dění do dění, které je větší minulostí a za chvíli se “vrátit“ tak, aby divák nebyl zmaten.

Na začátku adaptace jsem inklinoval k vytvoření a propojení ucelenějších časových bloků s titulkem, které svým způsobem kopírovaly a zhušťovaly kapitoly knihy. Z přítomného dění roku 1954 jsme se tak dostali do roku 1938 a chronologicky, v dlouhém sledu zaznamenávali celou historii seznámení Hany s Jaroslavem, jejich námluvy na pozadí událostí, směřujících k Mnichovu 1938 a nacistické okupaci. Tento způsob velkých historických spektáklů a lá David Lean by kopíroval určitý epický rozměr románu, v němž lidské drama nenaplněné lásky je jedním kamínkem a vylíčení doby skrze další zajímavé postavy, motivy je dalším stavebním kamenem díla. Ne náhodou autorka Alena Mornštajnová prozradila, že jedním z vypravěčů měl být v románu původně i dům na náměstí.

Valašské Meziříčí
Valašské Meziříčí
ilustrace: Hana a Jarda

ROK 2020

HLEDÁNÍ SCÉNÁŘE POKRAČUJE

Začátkem roku práce na scénáři vrcholila i zapojením dramaturgyně Jany Kubíčkové. Řešili jsme v silném dramaturgickém týmu strukturu scénáře a prolínání časových rovin příběhu a zejména psychologii hlavních postav ve verzi, která se více a více zhutňovala.

Po osmi verzích

Po osmi verzích jsem se spojil s mladou scénáristkou Sárou Zeithammerovou, aby do procesu vnesla svůj jiný generační i genderový pohled.

Jak to vidím

Film je drama a naším prvotním rozhodnutím volby žánru, nebyl historický film, ale psychologický film na pozadí konkrétní doby. Svým způsobem současná pandemie covidu-19 učinila tyfovou epidemii, která vyprávění startuje, a příběh sám velmi aktuální. Proto v druhé fázi scénáristické práce jsme se snažili oklestit film o dobovou drobnokresbu a soustředit se na ústřední, konfliktní a dramatický vztah dvou žen, vyrovnávání se malé neteře s podivnou Hanou, která v sobě nese zlo a bezpráví, jímž nedobrovolně prošla. Tyto frustrující okamžiky lze filmově evokovat, vizuálně přiblížit flashbackem, reminiscencí v pocitové úrovni a nemusíme realisticky vyprávět “jak se to všechno seběhlo“. Divák tímto způsobem může lépe soucítit s Hanou a dojít tak s ní větší katarze, což je vrchol filmového Mount Everestu.

Státní Fond kinematografie, projektu neudělil v roce 2020 podporu. I přes tento neúspěch jsem se rozhodl pokračovat na projektu dál!

Jak to vidím

V poslední fázi scénáristické práce došlo k větší kompresi textu předlohy, jednání hrdinů, milníků historie. Smyslem bylo, tak jako v knize, neprozradit všechno a hned, krok za krokem dávkovat informace a odkrývat tajenku života hrdinky. Neměli jsme na to několik set stran knihy, ale omezený čas celovečerního filmu. Předloha sama dávala šanci vytvořit minimálně čtyřdílnou TV minisérii. A tak logicky došlo k redukci, kompresi motivů a jednání postav s cílem co nejlépe vyjádřit ducha předlohy. Vzpomínám na přednášky prof. Otakara Vávry, který učil, že ta filmová scéna, která kratším způsobem vyjádří komplexněji všechny informace, pocity v působivé zkratce, oproti scéně delší, rozvleklejší, je pro každý film cennější a činí ho dramatičtějším.

Přikládám srovnání knižní scény, kdy je Hana v tyfové epidemii odvezena do nemocnice, s filmovou scénou, která se snaží o propojení podvědomí a svým způsobem prolíná roviny, které kniha popisuje později v samostatné kapitole o koncentráku. Krok za krokem tedy došlo k dílu, filmovému scénáři, který vznikl na základě předlohy, ale procesem transformace se stal svébytným dílem, přetvořeným do vizuální podoby, vyprávěným jinými výrazovými prostředky, avšak se stejným cílem – vzbudit emoci a soucit s výjimečným lidským osudem.

Lockdown roku 2021 se dokonale přiblížil knize a vyprovokoval mě k dalšímu hledání ideálního tvaru scénáře. Aktuální pandemie připomněla, jak je román Hana nadčasový a volá po své filmové podobě!

úryvek ze scénáře

HANA

Ne, prosím!

Kolem ní se ozývá sténání a pláč.

HANA

Mami!

Žárovky zakmitají a zhasnou. Výpadek elektřiny způsobí ještě větší sténání. Hana z lůžka vidí zástup lidí s židovskými hvězdami na kabátech, jak mizí v dlouhé, černé chodbě. Silueta maminky Elsy, dědečka, babičky mizí v temnotě ke společným sprchám.

Zvuky sirén jsou hlasitější a hlasitější. Křik. Hana upadá do bezvědomí.

INT, NEMOCNICE – LŮŽKOVÁ ČÁST, NOC

Hana se probere na svém lůžku. Je zbrocená potem. Chytnou ji křeče v břiše, chce se jí zvracet. Snaží se vstát.

ROSA (M.O.)

Hani?

Hana se rychle otočí, hlas se ozývá odněkud z chodby, z jednoho z lůžek kdesi vzadu. Hana vstane, motá se, postaví se rozklepanýma nohama na podlahu. Po tvářích jí stéká pot.

HANA

Rosi?

Hana se potácí vpřed, hledá ji na chodbě, zastaví se u jedné z postelí, na které leží umírající Rosa. Jedna ruka jí bezvládně visí z postele. Hana se opře o železnou pelest postele, je jí na omdlení, ale Rose už nepomůže.

INT, NEMOCNICE – ZÁCHODY, NOC

Hana zvrací do záchodové mísy. Odplazí se od mísy a chce dosáhnout na umyvadlo, aby si umyla obličej a ruce, nevytáhne se.

Za ní se ozve třísknutí otevřeného okna, Hana se k němu otočí. Okno je otevřené, ve studeném větru se houpe okenice.

Hana se vytáhne na parapet, vykloní se. Vidí obrysy města a nemocniční komín. Na obličeji Haně ulpívají sněhové vločky.

Hana se konečně vytáhne do okna natolik, aby přehodila nohy a skočí.

hledání lokací

výběr prostředí

BANSKÁ ŠTIAVNICA

Po dlouhých třech letech jsme se dopracovali kongeniálního filmového scénáře ke knižní předloze, která byla k dnešnímu dni vydána ve 13 zemích a všude našla své čtenáře!

Začala pro mě, jako režiséra a producenta, cesta k realizaci, která vedle hledání lokací, vizuálního stylu, začala i castingem herců. Bylo pro mě zajímavé se setkat s herci a poprvé zažít okamžik, kdy mrtvé dialogy ožívají!

BANSKÁ ŠTIAVNICA

hledání ztraceného času v interiéru

Explikace režiséra

Při adaptaci románu do podoby filmového scénáře jsem si kladl otázku, co je na předloze tak silné a strhující? Určitě to byly nosné, silné, nejednoznačné postavy, postupné pootevírání jejich vědomí a podvědomí, tajenka na konci propletence osudů a doplňování „terry inkognity“ příběhu. Tak jako kartografové středověku naznačovali na neprobádaných územích nebezpečí, stejně tak cítíme a tušíme, že v Haně jsou běsi, hrůza a ponížení, které ona vytěsňuje ze svého vědomí a které každým krokem divák odhaluje a dohaduje jejich pravý důvod.

Ústředním tématem příběhu je navazování lidské soudružnosti, komunikace a překonávání zla. Poselstvím je smíření, odpuštění jako memento do našeho tak zkoušeného světa. Další rovinou vrstevnatého příběhu je vyrovnání se s pocitem viny, přeživších holocaustu za to, že právě oni přežili hrůzy války a nacismu na úkor svých nejbližších. Toto téma kniha reflektuje velmi niterně a přesvědčivě a já jsem se rozhodl, i s přihlédnutím k dílům o holocaustu již natočeným, že tak tentokrát učiním v poloze imaginativní, bez berliček realistického zpodobení Terezína nebo Osvětimi.

Rodinná sága rodiny neortodoxních Židů, asimilovaných s českým prostředím, je i není komorním filmem, přesahuje svým záběrem více jak dvacet let, dotýká se rozpadu Československa, protektorátu, osvobození republiky, až po příslib šedesátých let 20. století. Mohla se stát rozmáchlou freskou, tak jak podobné příběhy natočil třeba David Lean. Přesto se naše adaptace románu vyhýbá explicitě historické učebnice a způsobu vidění – „ hrdinové na koštěti kruté doby“. Snažili jsme se o pravdivé zobrazení doby právě přes jedinečnou charakterizaci a psychologii dvou hlavních ženských postav. Zmiňuji toto jako zásadní režijní přístup, tedy maximální soustředění se na psychologii a dramatický oblouk MIRY a HANY – zaznamenávat jejich nejnepatrnější záchvěvy, pohnutky, strachy a zákmity porozumění. Výše uvedené znamená obsadit film skutečnými hereckými osobnostmi, herci, kteří hledají vnitřní napojení na postavu, kteří jsou schopni expresivního, pravdivého, v něčem až drasticky zjitřeného projevu. Kamera tedy nebude jen portrétovat, zaznamenávat mizanscénu, ale stane se další postavou, aktérem v příběhu, vstoupí do herecké interakce tak, aby viděla na dno, aby zrazovala postavy v přetvářce, děsu a odkrývala podvědomou terru inkognitu postav. Bude světlem, spolu s výtvarníkem dekorací a kostýmů dotvářet interiéry bytů, které nebudou jen místem dobového interiéru, ale vyjádřením hlubiny, podstaty utrpení. 

Můj režijní přístup je navýsost filmový, prost zjednodušování v jakémkoliv smyslu, ať už v nastolené vizuální stylizaci nebo struktuře vyprávění. Holocaust a jeho projevy nebudou zobrazeny realistickým popisem, ale asociován pocitem, který Hana žije, provinilá za to, čím musela projít proti své vůli. Interiéry jejího bytu ožijí imaginací a bez jediné úpravy se stanou bytem v ghettě Terezína, chodba na infekčním oddělení bude chodbou k plynové komoře.

Tento realizační přístup je zásadně vizuální. Osobně považuji předlohu a scénář jako výzvu spojit žánr historického dramatu s divácky jímavým a subtilním příběhem navazováním vztahu dvou žen, které si soužití spolu dobrovolně nevybraly.

Jako režisér budu náročný ve všech směrech realizace, ať se to týká výpravy, výběru epizod, komparsu, hlasového castingu, i celé postprodukce.

Dramaturgická explikace

Knižní předlohou předkládaného scénáře je stejnojmenný román autorky Aleny Mornštajnové “Hana”, který od doby svého vydání prokázal svoji sílu i kvalitu narativu. To je při výběru filmové látky nesporná výhoda. Na druhou stranu věhlas románu vytváří vlastní představy každého čtenáře o případném filmovém zpracování. Pohled na filmový scénář je pak často redukován na optiku věrnosti či nevěrnosti k literárnímu originálu. Verze předkládaná minulý rok sváděla k hodnocení v parametru „věrnosti či nevěrnosti“, nicméně měla pozitivní ohlasy, jak z Fondu kinematografie, tak i Slovenského audiovizuálního fondu. Konstruktivní kritika na scénář v dramaturgických posudcích nás proto vedla dalším ročním vývojem.

Vrátili jsme se zpět na začátek developmentu a zvážili znovu adaptační strategii. Z doručených posudků vyplýval zásadní trend. Ti, kteří literární předlohu znali, vyjadřují ve svých posudcích nadšení či zklamání z literárního zpracování. Naopak ti,kteří byli prvočitateli scénáře bez předchozí znalosti literární předlohy, byli již v minulém roce z předložené látky nadšeni. Oba pohledy poskytly zajímavou reflexi a zároveň novou výzvu do další kreativní práce. Autoři ve své autorské vizi zvolili cestu vyprávět příběh „volně na motivy“ či „podle románu či námětu“. Nekladou si za cíl adaptovat dílo v poměru 1:1, což je v případě většiny velkých děl, tak i románu „Hana“, nemožné jak po stránce strukturální, tak finanční.

Literární předlohu i hotový literární scénář jsme znovu otevřeli a v prvním kroku analyzovali. Při dodržení základních ujednání v rámci licence jsme adaptační analýzou vyhodnotili, které dílčí narativní motivy, schémata, prvky, postavy i atmosféry užijeme, které opustíme, které adaptujeme, které transformujeme a které dotvoříme. Vše s plným respektem k již získané zpětné vazbě, tak aby se zachovala duše předlohy a zároveň, aby film nabídl něco nového. V současné verzi scénáře prošly transferem ty narativní prvky, které zachycují atmosféru doby a literu příběhu.

Zásadní posun nastal zejména v uchopení času. Autoři opustili některé motivy původní verze a naopak je rozvinuli vstříc k potřebám scénáře. Scénář i postavy v něm dostaly prostor a začaly žít svůj filmový život. Čas díla se sice odehrává v minulosti v různých časových obdobích, ale postavy ho nově prožívají v přítomnosti. Už se nejedná o příběh, který je vyprávěn, ale o příběh, který divák s postavou žije. Došlo k napřímení narativu a čitelnosti směru, kterým se vývoj ubírá. Tím se prohloubila psychologizace hlavních postav. Velmi dobře začaly fungovat hlubší časové motivy jako sny, vzpomínky, halucinace, což podtrhuje silnou psychologizující rovinu. Přesto že se jedná o psychologický thriller vyprávěný optikou žen, dbali jsme v dalším vývoji na genderovou vyváženost.

Opuštěním některých literárních motivů vznikl prostor, který umožnil propracovat také mužské vedlejší postavy, aby nepůsobily jako „módní doplněk“ hlavních ženských charakterů. Významně se pracovalo s provázáním jednotlivých motivů i se vztahy mezi postavami. Autorům se podařilo vystavět rodinnou historii úhlem pohledu tří žen ve formě rodinné ságy, která není historickou látkou. Současná verze scénáře nevylučuje mužská publika absencí mužských témat, naopak je plná otazníků, morální odpovědnosti, rozporu v partnerském soužití, ale také citu a volby. Je to zejména letmá výpověď doby, která nabývá o to větší aktuálnosti v současnosti. Ať již jde o epidemii tyfu či pandemii nemoci Covid 19, příběhy rodin a lidské osudy se obrací k tématům traumatu při každém setkání se smrtí. Nadčasovost a aktuálnost tématu byla klíčovým cílem týmové práce.

Trauma se cyklí a přenáší z generace na generaci. Pozůstalí musí svůj život dožít často ve skličujících pocitech viny. Stejně jako Hana, jedna z hlavních postav našeho příběhu. Hana je ztvárněná jako „corpus delicti“ svých činů, které z pohledu následků nikdy není možné odhadnout. Je tichá, všudypřítomná, plná smutku, žalu a viny, ale žije stále s nadějí stejně jako mnozí další z nás.

Čas díla je subjektivní, dramatický a z pohledu realizace jej režisér plánuje udržet jako cyklický viz režijní explikace. Tři hlavní hrdinky – Mira, Rosa a Hana, tři odlišné propletené životy, které se vzájemně osudově ovlivňují. Miry příběh autoři zasadili do lineárního času a rámuje celý narativ filmu. Hany čas se vzpomínkovou minulostí existuje v přítomnosti Miry a zároveň se ocitá v časové smyčce. Rosa je Hany a zčásti Miry minulostí. Miry osud je cykličností života matky Rosy a sestry Hany, ze které se snaží svými rozhodnutími vystoupit. Exponujeme trauma přeživších holocaustu jako cyklické téma, které odkazuje k roli viny v našich životech. Pracovali jsme na „životním cyklu“ traumatu, ať už je způsobeno čímkoliv. Jak vzniká, jak pohlcuje osobnost, jak se přenáší z generace na generaci, jak ovlivňuje životy ostatních a jak často, mnohdy iracionálně, brání prožitkům štěstí.

Při dramaturgii již závěrečných verzí scénáře jsem se zaměřila zejména na rytmus a dynamiku, logiku a chronologii děje, propisy jednotlivých postav a držení jejich charakteru a také na dialogy. Místy se vyskytly nesrovnalosti s identifikací postav z pohledu prostoru a děje. Upravovaly se také struktury dvou linek dětských postav. Zásadní odlišné autorské postoje rezonovaly u postavy Ivany v samotném závěru díla. I v tomto ohledu se nám podařilo najít nejčistší řešení stran strukturace scénáře i celkového vyznění díla.

Naším cílem bylo předložit verzi scénáře, která nebude rozdělovat v názoru filmové experty. Aktuálně se autorům podařilo odpoutat se od literární formy a zakořenit se plně v možnostech filmového jazyka. Vznikl také dostatečný prostor upravit scénář dle parametrů „zelené produkce“. To se stalo velkou předností aktuálně předkládané podoby literárního scénáře. A s potěšením musím konstatovat, že žádná změna neproběhla na úkor kvality obsahu.

rok 2020 - 2021

Příprava natáčení

Od počátku roku 2020 jsem se vzhledem k úspěšnému vydání knihy i na Slovensku snažil najít slovenského koproducenta. V případě kolegy, Lubomíra Slivky se mi podařilo najít profesionála, který uměl dohlédnout umělecký potenciál předlohy. Lubomír Slivka se podílel na vzniku koprodukčních filmů Sedmero krkavců a Anděl Páně 2, pohybuje se v audiovizuálním prostředí desítky let. Dohodli jsme se tak na spolupráci a na březen 2020 naplánovali obhlídky lokací města Banská Štiavnica a Levoča, jako alternativu pro natáčení na Slovensku. Vzhledem k motivu zamrzlé řeky jsme cílili na říčku Štiavnici. Bohužel karanténa a uzavřené hranice nám obhlídky na Slovensku znemožnili, ale o to více jsme řešili výtvarnou koncepci kostýmů s výtvarníkem Petrem Čaneckým i vizuální proměnu Hany s maskéry.

HANA r. 1945
V roce 2021 jsme se rozhodli pro výrobu našeho filmu podle zásad ZELENÁ PRODUKCEtedy produkce, zaměřené na snížení uhlíkové stopy filmu a televize a dopadu na životní prostředí s následujícími závazky, které dobrovolně tvůrci i výrobní štáb přijme a uvede během natáčení a dokončování vlastního díla v život:
 • Zdůraznit genderový pohled na příběh
 • Snižovat odpad, recyklovat použité materiály, upřednostňovat odpovědné stravovací služby a zohledňovat obnovitelné energie.
 • Stanovit environmentální cíle pro produkci, vyvinout nejlepší strategii pro splnění těchto cílů a sledovat pokrok a uplatňování zásad během téměř šestiměsíčního harmonogramu výroby
 • Recyklovat stavební materiály a používat již použité stavební materiály
 • Nepoužívat plastové lahve na jedno použití ve prospěch znovu naplnitelných, které budou darovány hercům a štábu.
 • Vybírat místní výrobky z ekologického zemědělství a poskytovat biologicky rozložitelné, kompostovatelné talíře a příbory v cateringu.
 • Zbytky jídla budou shromážděny a darovány Červenému kříži nebo vráceny do ekologického zemědělství v místě natáčení.
 • Minimalizovat uhlíkovou stopu připojováním světel na veřejnou síť a neužívat denně naftový agregát jak pro zázemí, tak i pro nasvětlení filmového placu.
 • Optimalizovat vytíženost dopravních prostředků s důrazem na vlakovou dopravu, užít maximálně elektrické nebo hybridní minibusy i za cenu zvýšených nákladů.
 • Úpravou lokací minimalizovat počet drobných lokací a přejezd štábu mezi nimi. Soustředit motivy do celků i za cenu zvýšených nákladů na úpravu dekorací, bez nutnosti přejíždět z místa na místo desítky kilometrů kvůli jednotlivému motivu.
 • Optimalizovat vedení a organizaci štábu za účelem snižování přesčasových hodin štábu a techniky
 • V produkci užívat recyklovaný papír s důrazem na digitální komunikaci mezi štábovými pracovníky a herci
 • Propagovat a promovat hotové dílo na sociálních sítích a omezit obvyklou reklamní prezentaci bez užití billboardů a rollingboardů, které jsou energeticky náročné ve výrobě, v nasazení ve veřejném prostoru i zakrátko jejich likvidací.

Jsem rád, že jste se stali svědkem mého hledání filmu, který nosím v srdci, hlavě a jehož ambicí je emotivní zážitek a soucit s lidmi, kteří měli tu smůlu, že se narodili do kruté doby. Ostatně i ta naše doba je nemilosrdná a o to víc má příběh Hany svou aktuálnost.

Milan Cieslar

FH

Webová prezentace připravovaného filmu Hana dle knižní předlohy.
Navštivte také web k filmu Smetana.